L’Art de Sentir
de l’1 al 12 de juliol de 2019
PALO ALTO

Idea i projecte / Idea and project
© DadàBarcelona
Ester Rovira Carbonell

Equip Dadà / Dadà Team
Anna Macau. Elsa Casanova.

Artistes / Artists
Martín Azúa. Pepi de Boissieu. Domestic Data Streamers. Quim Guirón (CIA Animal Religion). Lolo&Sosaku. Elena Montes. Marc Morro. Ilaria Sartori. Julen Ussia.

Imatges i media / Images and media
© Iris Humm

 
 

“ Sentir abans de comprendre ”
“ Feeling before understanding ”

Jean Cocteau

 
Dadà_W_TEXT-06.png
Cartell_Sentir_BLANC_IRIS-11.png
 
 

Sentir és mirar al món amb tots els sentits menys la mirada, percebre’l d’una altra manera i tenir la sensació d’anar endavant: prendre una direcció!

L’art de Sentir és un workshop d’estiu que obre una altra porta al Dadà per acollir el món sense la mirada: aquesta vegada la volem guardar per veure-hi dins nostre. La proposta és un clam a la percepció, la sensació, l’experimentació a través dels sentits per apropar-nos als antics quan volien descriure el món a través del sentir, a través del que tenien més a prop seu: els animals, els objectes o les plantes. Entendre’ns amb l’entorn sense mirar-lo sinó sentir-lo i oblidar-nos del que la vista ens fa - només - veure per poder dissenyar altres realitats: imaginar-les, plantar-les i fer-les créixer.

Per tant, l’Art de Sentir és mirar endins i també mirar més lluny, fins allà on no arriben els cinc sentits - que ens han acostumat a desenvolupar - sinó descobrir una consciència més abstracta de nosaltres i de la natura. Formar part d’un ecosistema que parla diferent a com aprenem de petits. 

Que desenvolupar la intel·ligència no ens allunyi de la sensibilitat!

 

To feel is to look at the world with all the senses except the gaze, to perceive it differently and to have the sensation of going forward: to take a direction!

The art of Feeling is a summer workshop that opens another door to Dadà to welcome the world without the gaze: this time we want to keep it to see inside of us. The proposal is a clamour to perception, sensation, experimentation through the senses to bring us closer to the ancients when they wanted to describe the world through feeling, through the one they had most appropriated: animals, objects or plants. To understand ourselves with the environment without looking at it but feeling it and forgetting what sight makes us - only - see in order to be able to design other realities: imagine them, plant them and make them grow.

Therefore, the Art of Feeling is to look inside and also to look farther, up to where the five senses -which have accustomed us to develop- do not reach, but to discover a more abstract consciousness of ourselves and of nature. To be part of an ecosystem that speaks differently to how we learn as children.

To develop intelligence does not take us away from sensitivity!

 
© Jared Fowler.  Back Burn

© Jared Fowler. Back Burn

 
 
 
 

Crearem un laboratori d’estiu de dues setmanes amb 35 nens i nenes de 5 a 11 anys on reunirem diferents definicions de sentir que creiem fonamentals:

Tenir la sensació
Tenir consciència del propi estat.
Sentir-hi
Experimentar

També hi haurà Moviment i So que són els tallers més recurrents per poder treballar l’expressivitat i la reinterpretació dels nens i nenes.

We will create a two-week summer lab with 35 boys and girls ages 5 to 11 where we will bring together different definitions of feeling that we believe to be fundamental:

Having the sensation
Be aware of one's own state.
To feel
Experiment

There will also be Movement and Sound, which are the most recurrent workshops in order to work on expressiveness and reinterpretation of children.

 
© Jared Fowler.  Back Burn

© Jared Fowler. Back Burn

 

Cercarem el propi cosmos amb tot d'artistes de diferents àmbits. Convidem al Julen Ussia, al Marc Morro, al Quim Girón (CIA Animal Religion), a la Pepi de Boissieu, al Lolo&Sosaku, al Martín Azúa i a Domestic Data Streamers. També, a l'Elena Montes i a l'Ilaria Sartori. Perquè el que volem és sentir amb tots els artistes– a través de totes les arts –el que tenim al nostre abast per inventar un nou cosmos.

We will search our own cosmos with artists from different disciplines. We invite Julen Ussia, Marc Morro, Guim Guirón (CIA Animal Religion), Pepi de Boissieu, Lolo&Sosaku, Martín Azúa and Domestic Data Streamers. We also invite Elena Montes and Ilaria Sartori. We want to feel with all the artists –through all arts– what we have in our surrounding to create our environment.


_
Martín Azúa
DISSENY

Martín Azúa considera que el disseny és la nostra capacitat natural per millorar l'entorn des d'una perspectiva local. Lo artificial no existeix, sinò que tot és natural i ha d'estar en sintonia amb el planeta. L'interés per l'artesania és una constant en la seva trajectòria creativa, que li ha permés explorar una relació respectuosa entre els materials i posar en valor la cultura material diversa. Els objectes li importen en el punt en que dignifiquen el material del que estàn fets i el treball de les persones involucrades en la seva producció.  

www.martinazua.com

_
Pepi de Boissieu
DISSENY

Dirigeix un estudi creatiu en què l’alimentació és l’eix central. Utilitza el disseny i l’art per crear projectes, situacions i esdeveniments personalitzats. El menjar és una potent eina de comunicació i al mateix temps un mitjà per a la generació d’experiències. 

www.pepideboissieu.com

_
Domestic Data Streamers
DISSENY DE DADES


Les dades canvien la forma en que percebem el món. Actualment es genera més informació sobre nosaltres mateixos i allò que ens envolta que mai abans en el transcurs de la història. Per aquesta raó, necessitem noves eines per entendre i convertir aquesta informació en un llenguatge que sigui comprensible per a tothom. Domestic Data Streamers és un equip de desenvolupadors de Barcelona que han pres el repte de captar i transformar dades crues a partir de sistemes interactius i experiències. Amb un bagatge en mitjans digitals i disseny d’interacció, juguen entre els límits de l’art, la ciència i la sociologia per a apropar-se al món de les dades amb un enfoc més humà.

www.domesticstreamers.com

_
Quim Guirón
CIRC


Quim Girón és fundador i director artístic de la companyia Animal Religion. Llicenciat en circ a la Universitat de Dansa i Circ d’Estocolm, on rep la beca Sophie Hulten’s per la seva creativitat, el joc amb el risc i per la seva habilitat com artista de circ. El seu treball es centra en les temàtiques de l’animalitat, el gènere, l’humor absurd i la recerca de nous llenguatges dins del circ. 

www.animalreligion.com

_
Lolo&Sosaku
ART

Treballen com a duo artístic des de l'any 2004 sota el nom de Lolo&Sosaku. Investiguen les possibilitats de l'escultura, i el nexe que uneix els seus treballs és la cerca d'objectes en contacte amb el seu entorn i amb l'espectador. Objectes que busquen fricció, frec, i tensió. La seva obra es mou entre diferents llenguatges com l'escultura, la instal·lació, l'art cinètic i la pintura. El seu modus operandi: constituir-se com a subjecte, i des de la seva materialitat de la màquina, apuntar cap a la transcendència, el misticisme i allò desconegut.

www.loloysosaku.com

_
Elena Montes
MOVIMENT

Graduada en dansa contemporània i cursant magisteri en educació infantil. Ha format part de companyies com IT Dansa i Thomas Noone i en l’actualitat està immersa en diferents projectes de dansa propis. Compagina la seva trajectòria professional amb tres de les seves altres passions: l’ensenyament, la fotografia i la narrativa.

www.vimeo.com/elenamontesviza


_
Marc Morro
DISSENY

Va estudiar disseny industrial a Barcelona. Va crear la plataforma Surtido per a la jove industria local amb la qual va ser premiat amb el Premi Ciutat de Barcelona 2010. També ha co-fundat Otrascosas amb la galeria d’art i disseny Villar-Rosàs i ha estat al càrrec de Pecha Kucha Barcelona. Paral·lelament ha cotinuat treballant amb el que més li apassiona que és el disseny de mobiliari. En aquest camí es va anar focalitzant fins a co-fundar AOO, una petitat empresa de disseny a Barcelona la gestió de la qual combina actualment amb el comissariat d’altres projectes personals.

www.aoobarcelona.com

_
Ilaria Sartori
SO

El projecte Phonos és una iniciativa del Grup de Recerca en Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra en col·laboració amb la Fundació Phonos. Amb aquest projecte es volen promoure activitats culturals relacionades amb la recerca en tecnologia musical. Contribuint a fer que els resultats de la recerca en aquest camp tinguin un impacte directe en el món cultural i artístic, fomentant la innovació i la confluència entre música i tecnologia.

www.barcelona.freesound.org

_
Julen Ussia
CERÀMICA

Julen Ussia és un jove artista, artesà i dissenyador establert entre Barcelona i Bilbao. El seu treball se centra principalment en la ceràmica, i proposa una reflexió sobre la velocitat i ritmes actuals que provoquen la pèrdua de les tradicions i cultura locals.

www.instagram.com/julenussia

 

“El que et fa sentir bé no et pot fer mal”
“What makes you feel good can't hurt you.”

Janis Joplin