2017
Silencis_
al Bosc de la Pabordia

Experiències
Escola del Bosc de la Pabordia, Girona