"Alguns pintors converteixen el sol en un punt groc; altres converteixen un punt groc en el sol."

"Some painters transform the sun into a yellow spot, others transform a yellow spot into the sun."

Pablo Picasso