La terra que trobarem

Captura de pantalla 2017-02-04 a les 19.07.34.png

Ahir vaig trobar un article que parlava de la necessitat de parar atenció a aquest fenomen de desvinculació de l'home de la terra. No sé en quin moment deixem de necessitar-la però és en aquell instant on deixem de sentir-la! 

PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA explica que tot i que és fonamental caminar en la dinàmica de ruralitzar les ciutats, de fer-les més verdes o més smarts, com ara ens agrada dir, les grans urbs, on ja es concentra més de la meitat de la població mundial, molt difícilment podran ser, ambientalment, alimentàriament i energèticament parlant, sostenibles. 

Després de L'art de Menjar he après que la terra és font de saviesa, de cultura i de tradicions i que no podem passar-ho per alt tot i que el món ens porti cap aquesta direcció: això també és cultura!

-

Yesterday I found an article that spoke about the need to pay attention to the phenomenon of man being cut off earth. I do not know in which moment we don't need it anymore but is in that very moment when we can't feel it anymore!

FOR THE FARMERS DIGNITY explains that while it is essential riding to dynamics rusticate cities, making them greener and more smarts - like we like to say big cities - where it is concentrated more than the half of the world population will be very difficult, environmentally, energetically and in food terms sustainable.

After THE ART OF EATING I learned that the earth is a source of wisdom, culture and traditions and that we can not ignore it even if the world takes us towards this direction: this is also culture!

Ester RoviraComment