El món de l'adolescència

EL MÓN DE L'ADOLESCÈNCIA

El món de l'adolescència quan és una eina de creixement: 
idees que inspiren projectes que estem, ara mateix, gestant!
L'adolescència com a COSMOS, CAOS i UTOPIA