John Berger

Gran font d'inspiració per a l'Art de Mirar:
gràcies John Berger!!!
-
Gran fuente de inspiración para el Arte de Mirar:
gracias John Berger!!!