Una altra manera de mirar l'arquitectura!

Una altra manera de mirar l'arquitectura!
Molt interessant els conceptes de comunitari, de confort i de casa ideal...
-
Otra manera de mirar la arquitectura!
Muy interesantes los conceptos de comunitario, de confort y de casa ideal...

 
Ester RoviraComment