Jetske Visser i Michiel Martens

No podem parar de mirar-ho!
És magnètic i elegant: un regal pels nostres ulls!
-
No podemos parar de mirarlo!
Es magnético y elegante: un regalo para nuestros ojos!