Quan la perspectiva enganya els nostres sentits!

 

La imatge et transporta de manera gairebé magnètica i et fa perdre el nord! Busquem el punt de referència i l'horitzontal invaeix la vertical de manera gairebé desbordant i m'adono que quan la perspectiva enganya els nostres sentits és gairebé un art:
L’Art de Mirar!

-

The image transports you in an almost magnetic way and makes you lose the north! We look for the reference point and the horizontal invades the vertical in an almost overflowing and I realize that when the perspective deceives our senses is almost an art:
The Art of Seeing!

 

ALTRES SILENCIS

ALTRES SILENCIS!
Nendo a Jil Sander [Salone 2017_Milano]
-

El món de l'adolescència

EL MÓN DE L'ADOLESCÈNCIA

El món de l'adolescència quan és una eina de creixement: 
idees que inspiren projectes que estem, ara mateix, gestant!
L'adolescència com a COSMOS, CAOS i UTOPIA