Silencis_a la Llacuna del Poblenou
del 14 al 18 novembre 2016


Idea i projecte / Idea and project
© DadàBarcelona
Ester Rovira Carbonell

Equip Dadà / Dadà Team
Georgina Oliva. Elena Montes.
Ivan Morros. Ingrid Pratmarsó.

Artistes / Artists
Antoni Arola. Pepi De Boissieu. Susana Castro.
Cia. Manolo Alcántara. DadàBarcelona_Ester Rovira.
Mercè Framis. Sònia Gómez. Iris Humm. 
Anabel Labrador. Jorge Larrosa. Helena Lizari.
Lolo & Sosaku, Rocío Manzano. Elena Montes.
Georgina Oliva. Penique Productions.
Octavi Serra. Sons Barcelona.

Imatges i video / Images and media
© Iris Humm

“La creació no necessita la puresa, sinó el silenci”
“Creation doesn’t need purity but silence”

Josep Maria Esquirol


 
Dadà_E_TEXT-08.png
 
 

Silencis_al Territori és una proposta global que vol - d’una manera pedagògica i filosòfica - establir la relació entre l’art i l’educació actuals a través del silenci. És un projecte que vol involucrar territori en el sentit més ampli i incloure quatre escoles - almenys una per província al territori català - i fer confluir les diferències i la diversitat: poder fer caminar als infants entre fronteres i llenguatges per enriquir la seva formació. Vol vincular el coneixement a una altra manera de mirar - més actual - i fer entrar el fora dins les escoles i aportar societat i realitat.

 
 
Llum II . Silencis_al Bosc de la Pabordia . Antoni Arola, 2017

Llum II . Silencis_al Bosc de la Pabordia . Antoni Arola, 2017

 
 

Silencis_al Territori és una experiència que dura una setmana sencera en una escola pública d’educació infantil i primària: l’escola es buida de mobiliari, s’aturen les classes, els professors es converteixen en espectadors amb els seus alumnes i es proposen 6 instal.lacions - exposicions, 3 espectacles, 4 classes magistrals, sortides i accions ciutadanes a càrrec de 15 professionals.

Cinc dies dividits en cinc visions de silenci diferents: 
Arts visuals, sonores, performatives, filosòfiques i arquitectòniques

 

Silences_in the Territory is an experience takes place during a week in a public preschool and primary school. All classes are stopped, furniture and decorations are removed from the school and the teachers become spectators along with the students. During this week, we propose seven installations, three performances, four master classes, excursions outside of the classroom and community actions.

The whole project is conducted by 15 artists and professionals to define silence in five different aspects in five days: Visual arts, sound, performance, philosophy and architecture.

 
 
 
 

El silenci educatiu
“La pràctica quotidiana del silenci no només transformará els estudiants sinó també als docents perquè ells es troben en la mateixa realitat. Elevarà el nivell del pensament de l’aula, farà créixer la comprensió emocional i donarà equilibri en la part espiritual.”
Educational Silence
“The daily practice of silence will transform students as well as teachers to inhabit the same reality. This will raise the level of thinking in the classroom; understanding will grow to offer emotional balance in the spiritual dimension.”

Pitàgoras / Pythagoras

 
 
© Flavio Morais, 2016

© Flavio Morais, 2016

 
 
 
© Octavi Serra, 2016

© Octavi Serra, 2016

 
 

 

Aquest projecte intenta, des de l'inici, apropar als nens i nenes d'una escola de primària a la idea de que el silenci no és una cosa imposada sinó un camí propi i individual: cada un de nosaltres té el seu propi silenci!

 

This project attempts, from the beginning, to imbue in the children the idea that silence is not imposed but a personal and individual path: every one of us has its own silence!

 
 
 
 
 

El silenci i la mort
“La resta és silenci”

Silence and the death
“The rest is silence”

William Shakespeare _HAMLET

 

Patrocinadors

Patrocinadors_Barcelona-09.png

Col.laboradors

Colaboradors_Barcelona-10.png
 

També et pot interessar /
Maybe you are interested