NOSALTRES

DadàBarcelona és una petita empresa que neix com a resposta a un buit social en el lleure infantil entès com a eina de creixement i no d'entreniment. Neix des de l'experiència pròpia, d'una mare que vol altres mirades per als seus fills, i vol ser una proposta arriscada per a gent petita però de grans aspiracions. És la voluntat ferma de deixar als nens un món millor i de donar-los-hi eines, informació i espai perquè puguin afrontar els nous reptes i ser més lliures! -

-”... la primera tasca de l’educació és sacsejar la vida però deixar-la lliure perquè es desenvolupi. Aquesta és la nostra obligació cap al nen: donar-li una mica de llum i seguir el nostre camí. Si l’ajuda i la salvació han d’arribar només pot ser a través dels nens. Perquè ells són els creadors de la humanitat.” -

Maria Montessori
(1870-1952)

 

 

 
IMG_2225_bn_tallat2.jpg
 

PROPOSEM UNA ALTRA MANERA DE MIRAR EL NOSTRE MÓN!

Cada any i cada curs proposem nous projectes i s'actualitzen els antics. 
La idea de les propostes és, bàsicament, dotar al nen d'altres propostes més connectades al món de la creativitat i de l'art. 

SI NECESSITES MÉS INFORMACIÓ POTS POSAR-TE EN CONTACTE AMB AQUEST FORMULARI

Write here...