Lligar caps: pesar les idees!
21 d’octubre 2018

Organitza / Organise
Ajuntament de Barcelona
Biennal del Pensament
CCCB

Idea i projecte / Idea and project
© DadàBarcelona
Ester Rovira Carbonell

Equip Dadà / Dadà Team
Georgina Oliva
Iris Humm i Júlia Rossinyol

Il.lustracions / Ilustrations
© Tiphaine de Rougé

“Com podem reaprendre avui, a imaginar junts la ciutat i, per tant, construir el món que volem?” 
“How can we relearn to imagine the city together and build the world we want?”

Marina Garcés

 
 
Dadà_C_TEXT-09.png
_MG_3836.jpg
 
_MG_3587.jpg
 
Dadà_C_TEXT-09.png

Lligar caps parteix del concepte de pensament entès - etimològicament - com el fet de pesar les idees, com si es tractés d’una balança: bascular, donar pes i forma al nostre pensament de manera col·lectiva.

Volem convertir les opinions dels ciutadans en una acció material, és a dir, preparar un espai on puguin decidir les seves respostes i en el seu conjunt poder valorar el pes i la forma del pensament col·lectiu. Una àgora que parteix dels conceptes, de les idees i de les paraules i es converteix, culmina, en una experiència on es fan visibles les respostes a través de la mentalitat dels petits i dels grans que hi habiten.

Plantegem un espai instal·latiu on intentem lligar caps i proposem diferents conceptes a les famílies - en relació a la idea de la biennal de repensar les ciutats - amb idees cabdals com l’empatia, la diversitat, la memòria i l’habitatge, entre d’altres.

 

The conceptual basis of Tying up loose ends builds upon the etymology of pensare (latin - to think) a derivative of pendare (to weigh). We thus address thought as the process of weighing ideas as resting upon a measuring scale in balance–tilting, giving weight and shaping our collective reasoning.

We want to convert the opinions of citizens into material actions by preparing a space in which they are challenged to value their individual beliefs in relation to those of collective thought. An agora that begins with concepts, ideas and words that culminate into an experience where answers are made visible through the minds of both its small and big inhabitants.

Tying up loose ends is an installation space which aims to encourage families to connect with fundamental ideas, such as empathy, diversity, memory and housing in relation to the idea of rethinking cities.

 
 
 
 
© DadàBarcelona_Enric Rodriguez

© DadàBarcelona_Enric Rodriguez

 
 

“Pensar és generar idees mentre s'espera.
Pensar és una concentració; un esforç per adreçar-se
i mirar de tocar un sol punt.”
“To think is to generate ideas while waiting.
To think is to concentrate; it is the effort of arriving
and looking at a single point.”

Josep M. Esquirol

Conceptes

Habitatge
Mobilitat
Naturalesa
Recursos
Educació
Cultura
Diversitat
Empatia
Descontaminació
Justícia
Memòria

© Tiphaine de Rougé 
 
 
unnamed-1-2.jpg
 
 
 
_MG_4058.jpg
 
 
 

“El nostre cap és rodó per permetre al pensament canviar de direcció”
“Our heads our round so our thoughts
can change direction”

Francis Picabia

 

També et pot interessar /
Maybe you are interested in