Dadà_W_TEXT-06.png

2019 /

L’Art de Sentir. Contaminació.

Anteriors / Past Editions

L’Art de Construir. L’Art de Mirar. L’Art de Menjar. Tallers de Teatre. Tallers de Circ.

 
Dadà_E_TEXT-08.png

2019 /

Silencis_al Parc de l’Aigua.

Anteriors / Past Editions

Silencis_al Bosc de la Pabordia.
Silencis_a la Llacuna del Poblenou.

 
Dadà_C_TEXT-09.png

2019 /

Violència.

Anteriors / Past Editions

Lligar Caps: pesar les idees!

 
Dadà_Ed_TEXT-10.png

2019 /

Olimp.